Noutati
Emitere aviz anual 2022
Data: 16/12/2021

Dragi colegi,

Începând cu anul 2022, conform Deciziei Consiliului Național al CFR, avizarea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se realizează prin emiterea unui AVIZ ANUAL.

Emiterea avizului se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
1. Titularul Certificatului de membru care solicită avizul este înregistrat la colegiul teritorial care urmează să emită avizul;
2. Titularul Certificatului de membru desfășoară activitate profesională în una dintre formele prevăzute de art. 568din Legea 95/2006privind reforma în domeniul sănătății;
3. Farmacistul a efectuat numărul minim anual de 40 de credite de educație farmaceutică continuă(inclusiv 8 EFC de legislatieorganizat de colegiul teritorial )
4. Nu are o întrerupere mai mare de 5 ani consecutivide exercitare a profesiei de farmacist prin una sau mai multe din activitățile prevăzute de art. 568 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
5. Farmacistul este titularul unei asigurări de malpraxis pentru perioadapentru care se emite avizul;
6. Farmacistul are dovada achitarii taxei privind cotizatia de membru pentru anul 2022.

La dosarul profesional al farmacistului se depune și se păstrează o copie a poliței de asigurare de malpraxis, dovada exercitarii activitatii profesionale în una dintre formele prevăzute de art.568 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.2.
Avizul se emite în două exemplare din care unul va fi păstrat de către emitent la dosarul profesional al farmacistului.

Vă rugăm sa încărcați in Platformăcu ajutorul cardului documentele necesare emiterii avizului de liberă practică pentru anul 2022 (in cazul in care nu au fost încărcate):

1. Actul de identitate valabil;
2. Asigurarea malpraxis (numai polița de asigurare, nu tot contractul)
3. Diplomele care dovedesc obținerea unui număr minim anual de 40 de credite EFC in anul 2021.

Vă rugăm să depuneți la Colegiul Farmaciștilor Galațiin perioada 16 - 24 decembrie 2021și incepand cu data de 3 ianuarie 2022următoarele documente (cu programare telefonica prealabila la telefon 0770.236.074):

1. Cerere pentru eliberarea avizului anual 2022 (Click aici);
2. Copie Diploma de licență șicopii ale tuturor actelor care atestă gradele profesionale, specializările, titlurile științifice;
3. Dovada exercitarii activitatii profesionale în una dintre formele prevăzute de art. 568 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ( prima pagină la contractul de muncă pentru angajați, cât si pentru rezidenți);
4. Asigurarea malpraxis (numai polita de asigurare cu valabilitate 01.01.2022 - 31.12.2022);
5. Pentru farmaciștii pensionari este necesar avizul de la medicul psihiatru.
6. Copie față-verso pentru Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România.
7. Dovada achitării cotizației de membru 300 ron(chitanță sau copie OP in contul CF Galați: RO79BTRL01801205320144XX,CIF 17324591) - plata doar începând cu ianuarie 2022!

Emiterea avizului se va face in ordinea depunerii dosarelor, în 5 zile lucratoare.
NOUTATI!