Despre Noi
COLEGIUL FARMACISTILOR GALATI

SCURT ISTORIC
COLEGIUL FARMACISTILOR GALAȚI

     Colegiul Farmaciștilor Galați s-a înființat la începutul anilor 90 ca asociație/organizație nonguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial.

    Organizația avea ca scop principal apărarea drepturilor farmaciștilor care erau membrii de drept ai acesteia.

     În anul 1997 a intrat în vigoare Legea 81- "Legea exercitării profesiei de farmacist și a înființării, organizării și funcționării Colegiului Farmaciștilor din România". O dată cu această lege a intrat în vigoare și Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, precum și Codul de etică și deontologie profesională a farmacistului.

     În acest fel profesia de farmacist a devenit o profesie reglementată, iar Colegiul Farmaciștilor o organizație profesională, de sine stătătoare, nonguvernamentală, apolitică și total independentă. Această organizație supraveghează exercitarea profesiei de farmacist și apără drepturile membrilor săi farmaciști, în exercitarea acestei profesii independente, fără a avea rol patronal sau sindical.

     Pentru a-și putea exercita profesia de farmacist, fiecare membru al organizației era obligat să dețină Autorizația de Liberă Practică, eliberată de Ministerul Sănătății.

     In anul 2004, Legea 81/1997 a fost modificată în sensul creșterii rolului organizației și reglementării alegerii conducerii acesteia. Astfel legea 81/1997 a devenit legea 305/2004.

     Organele de conducere se aleg o data la 4 ani. Ca urmare a modificării legislative, se înregistrează fiscal Colegiul Farmaciștilor din Jutețul Galați, la 07.03.2005.

     Doar după 2 ani, conducerea Ministerului Sănătății a decis, din nou, modificarea legii 305/2004. Astfel au fost restrânse unele din atribuțiile Colegiului Farmaciștilor, acestea trecând în sarcina inspectorilor din Direcția Farmaceutică din M.S.

     Legea modificată a fost introdusă ,ca un capitol separat, cap.XIV, în Legea 95/2006 - Legea reformei în domeniul sănătății. Autorizația de Liberă Practică pe baza căreia se poate exercita profesia de farmacist, a devenit Certificat de Membru al Colegiului Farmaciștilor din România și este eliberat de Colegiul Farmaciștilor.

     Acesta se vizează anual la colegiile județene.


JURAMANTUL FARMACISTILOR LA ABSOLVIREA FACULTATII DE FARMACIE


     În întreaga mea activitate de farmacist voi da dovadă de o atitudine profund umană faţă de om şi colectivitate.
_

     Voi respecta demnitatea şi personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu conştiinciozitate, respectând normele de etică şi deontologie farmaceutică.
     Voi fi corect cu mine însumi şi cu confraţii mei, cărora le voi cere colaborarea şi nu voi refuza să le acord sprijinul, când mi se va cere, în interesul bolnavului.
     Voi pastra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi după decesul acestora.
     Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizată împotriva sănătăţii şi vieţii omului.
     Voi fi răbdător şi întelegător faţă de cel care, datorită bolii, nu-mi acordă respectul cuvenit.

Jur, pe onoare, în mod solemn şi liber.


Bine ati venit pe site-ul Colegiului Farmacistilor Galați


     Colegiul Farmaciștilor din Județul Galați este organizația profesională a farmaciștilor, organizație neguvernamentală, de interes public, înființată prin lege, al cărei principal scop este protecția și promovarea sănătății publice. 
     Farmacistul este specialistul în domeniul medicamentului la care dumneavoastră apelați atunci când aveți nevoie de medicamente sau sfaturi privind utilizarea lor.
     În centrul atenției farmacistului se află pacientul, care va beneficia de asistență farmaceutică,  bazată pe cunoștințele profesionale, pe integritatea morală și umanitatea care caracterizează profesia de farmacist.
     Farmacistul trebuie să respecte cele mai înalte standarde prefesionale și în sprijinul activității sale s-a înființat Colegiul Farmacistilor din județul Galați care are în centrul atentiei creșterea calității permanente a serviciilor farmaceutice prestate de această categorie de specialiști.
     Colegiul Farmaciștilor veghează, conform atribuțiilor sale, la respectarea legii în domeniul exercitării profesiei de farmacist, a Codului Deontologic al farmacistului, a reglementărilor actuale privind standardele profesiunii de farmacist.
     Mandatul pe care Colegiul Farmaciștilor trebuie să îl îndeplinească, în scopul protecției publice se realizează printr-o serie de activități, precum:
  • • Controlul accesului în profesie
  • • Evidența farmaciștilor
  • • Comunicarea informațiilor
  • • Organizarea cursurilor pentru pregătirea profesionala continua
  • • Supravegherea exercitării legale a profesiei
  • • Exprimarea unor puncte de vedere
  • • Judecarea abaterilor disciplinare
  • • Implementare RBPF
  • • Reevaluare anuala RBPF
NOUTATI